Tag visvoer

Droogvoer jonge vissen

Ontkapselde Artemia zijn artemia eieren die van de schil gescheiden zijn. Ze hoeven dus niet meer opgekweekt te worden en kunnen direct gevoerd worden. Ze zijn bij erg geschikt voor het voeren van erg jonge (kweek) vissen en kleine vissen.