vergoeding bewindvoerder

​Kan ik een vergoeding krijgen voor mijn werkzaamheden als bewindvoerder?Bijbehorende inhoud is zichtbaar, klik om over te slaan
Ja, dat kan. Bij uw benoeming stelt de kantonrechter op uw verzoek de beloning vast. Voor de hoogte van deze vergoeding geldt sinds 1 januari 2015 een landelijke regeling U verlaat Rechtspraak.nl , de Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren U verlaat Rechtspraak.nl .
Onkostenvergoeding voor de bewindvoerder
Bij de benoeming van de curator, bewindvoerder of mentor stelt de kantonrechter de beloning vast op basis van de wettelijke regeling. De jaarbeloning, inclusief onkostenvergoeding, bedraagt voor 2016 voor een bewindvoerder € 599,30.
De beloning moet aangevraagd worden bij de kantonrechter.
Het komt er dus op neer dat ik bij de aanvraagprocedure bewindvoering meteen ook een verzoek moet indienen voor een vergoeding.