CSS Regel

HTLM CSS

Commentaar plaats je tussen <!– en –> . Tekst die tussen <!–  –> staat wordt  niet getoondh1, h2, h3, h4, h5, h6 » meer informatie over deze tags vind je op W3Schools p, br » meer informatie vind je op W3Schools em, strong » meer infor ...

Joomla backup

Je moet er niet aan denken, maar het zou je kunnen overkomen dat om één of andere reden je website verdwenen is of beschadigd is geraakt. Zo zou je het slachtoffer kunnen worden van een hacker of een virus. Ook zou je zelf een fout kunnen maken met nare g ...